นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: นักวิชาการเงินและบัญชี

Ico48
รุ่งนภา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 04 มีนาคม 2559 09:16
Ico48
นะโม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:44
เข้าระบบเมื่อ: 12 ธันวาคม 2550 08:38
Ico48
paya
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:55
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 10:58
Ico48
tum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 08:57
เข้าระบบเมื่อ: 17 ตุลาคม 2551 15:04
Ico48
ฟ้าใส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 12:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ป้าเอ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 10 มกราคม 2551 20:32
Ico48
นู๋ดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
อรอุมา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
นาฏยา กัณหาเจริญพงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
noknoi
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
นกนางแอ่น
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 29 มีนาคม 2551 10:36
Ico48
นกบินหลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2551 09:50
เข้าระบบเมื่อ: 26 ตุลาคม 2551 09:55
Ico48
PJ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 พฤศจิกายน 2553 11:25
เข้าระบบเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2554 16:26
Ico48
กัญญาณัฐ ไกรวัลย์
พนักงานเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:40
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:58