นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: นักวิชาการศึกษา

Ico48
ศศิธร คงทอง
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
Member Since: 08 October 2007 18:54
Last Login: 02 June 2013 16:08
Ico48
8332
ข้าราชการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 November 2007 09:30
Last Login: 05 January 2010 13:09
Ico48
J_J_J_05_05_21
Member Since: 30 November 2007 13:38
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
Silmee_tr
ศูนย์การเรียนรู้
Member Since: 11 December 2007 10:35
Last Login: 24 November 2011 15:21
Ico48
คิคุจัง
Member Since: 11 December 2007 10:38
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
d@
Member Since: 11 December 2007 10:42
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
linnarak
Member Since: 11 December 2007 10:54
Last Login: 11 December 2007 11:03
Ico48
ลมละเมอ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ.ภูเก็ต
Member Since: 11 December 2007 10:21
Last Login: 04 April 2012 15:23
Ico48
สิรินธร
พนักงานเงินรายได้
คณะเทคโนโลยีและการจัดการ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:22
Last Login: 07 January 2008 19:20
Ico48
mai
ข้าราชการ
Member Since: 17 December 2007 09:23
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
เล็กกัลยา
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 17 December 2007 13:29
Last Login: 14 March 2012 01:25
Ico48
ร่งอรุณ
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลสนครินทร์
Member Since: 17 December 2007 13:29
Last Login: 17 December 2007 15:44
Ico48
JAD
Member Since: 17 December 2007 13:33
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
หนมครก
Member Since: 27 March 2008 13:44
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
ชฎารัตน์ เสียงชิต
Member Since: 22 July 2008 11:33
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
n'Joy
สถาบันสันติศึกษา
Member Since: 07 October 2008 16:09
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
นริสสา ซันนี่ สาเรส
Member Since: 07 January 2009 18:54
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
benjey
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
Member Since: 29 November 2007 09:50
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
บุหงา สุวรรณศักดิ์
Member Since: 04 Febuary 2010 09:32
Last Login: 04 Febuary 2010 10:42