นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Ico48
ชาเขียวไข่มุก
พนักงานเงินรายได้
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 08:53
เข้าระบบเมื่อ: 04 ตุลาคม 2554 09:31
Ico48
manasupa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 08:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
jomkwan suvanmanee
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Boonsiri
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 09:38
Ico48
สุไวด๊ะ
พนักงานเงินรายได้ สังกัด ม.อ.ภูเก็ต
ศูนย์การเรียนรู้, ม.อ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:37
เข้าระบบเมื่อ: 26 มกราคม 2556 11:47
Ico48
จรินทร์ หมั่นฝึกพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:00
เข้าระบบเมื่อ: 15 สิงหาคม 2555 16:24
Ico48
cell
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 13:46
Ico48
JeAwJuNg^.^
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤษภาคม 2551 15:14
เข้าระบบเมื่อ: 16 กรกฎาคม 2563 10:27
Ico48
[C]us[T]om
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ตุลาคม 2553 11:18
เข้าระบบเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2554 08:53
Ico48
วนิดา คำประไพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 11:52
เข้าระบบเมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2554 08:27
Ico48
madone
นักวิทยาศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มิถุนายน 2556 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2556 10:48