นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ตรัง

Ico48
pr_psu trang
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กันยายน 2554 10:40
เข้าระบบเมื่อ: 09 สิงหาคม 2559 15:47