นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฐานข้อมูล

Ico48
cute
โปรแกรมเมอร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2554 09:45
Ico48
หญิงนุ้ย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
แพรพลอย
รับราชการ
หน่วยเทคโนโลยสารสนเทศ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2555 18:16