นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ช่าง

Ico48
chai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ช.ช่าง
รับราชการ
ม.สงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 พฤศจิกายน 2554 11:03
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2555 11:02