นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ชมรมลีลาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
Kommiracle
Prince of Songkla University
Member Since: 19 August 2012 19:16
Last Login: 30 October 2019 11:30