นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: จุฑามาศ

Ico48
BB
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 09:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
จุฑามาศ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ธันวาคม 2551 15:32
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:13
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:33