นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: จรรยา อินทมณี

Ico48
Bravo1
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2554 17:06
เข้าระบบเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2555 10:36