นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานสวัสดิการ

Ico48
อภิสรา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 29 กันยายน 2552 13:19