นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานพัสดุกองคลัง

Ico48
วนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34