นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: งานประสานงาน

Ico48
ชาวกรุง
Member Since: 09 October 2007 10:44
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
มอ ณ แบงคอก
Member Since: 09 October 2007 13:46
Last Login: 08 July 2015 13:57