นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: งานบริหารและธุรการ

Ico48
พรสินี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
พิไลพร รุกขชาติสุวรรณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:22
เข้าระบบเมื่อ: 23 มกราคม 2551 12:45
Ico48
ชลิตร รัตนะ
ราชการ
สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2551 10:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
น้ำประสานทอง
รับราชการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 11:20
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 14:49
Ico48
ชัญญ่า
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองทะเบียนและประมวลผล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 ตุลาคม 2556 10:16