นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: งานบริการการศึกษา

Ico48
Sallyroja
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 24 October 2007 10:32
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
วุ้นว่าน
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
Member Since: 19 December 2007 13:17
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
sakadaw
Member Since: 20 December 2007 14:06
Last Login: 24 June 2011 13:26
Ico48
พี่ณี
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 20 December 2007 14:12
Last Login: 26 August 2015 08:54
Ico48
อิสโม
Member Since: 20 December 2007 14:17
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
"แมวเมี๊ยว"
Member Since: 27 December 2007 08:46
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ป.เปิ้ล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 November 2007 11:09
Last Login: 27 Febuary 2012 11:02
Ico48
สุดา โลมากิจ
Member Since: 22 January 2008 16:52
Last Login: 14 June 2013 22:51
Ico48
พรอุมา ทองสงฆ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 19 Febuary 2008 09:12
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
heartbeat
รับราชการ
Member Since: 27 March 2008 13:46
Last Login: 01 June 2012 15:45
Ico48
มิร่าซัง
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2007 09:52
Last Login: 26 March 2012 17:48
Ico48
ดนัย
Member Since: 01 October 2009 19:27
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
suthasinee yarnpakdee
Member Since: 15 November 2009 16:57
Last Login: 07 Febuary 2014 04:26
Ico48
kannika
Member Since: 15 September 2009 16:03
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
เฉลา่ ข้่อผกา
Member Since: 09 September 2010 11:22
Last Login: 09 September 2010 11:23
Ico48
ลักษณ์
Member Since: 01 May 2009 08:34
Last Login: 01 June 2011 18:34