นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: งานทะเบียนกลาง

Ico48
d@
Member Since: 11 December 2007 10:42
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
linnarak
Member Since: 11 December 2007 10:54
Last Login: 11 December 2007 11:03
Ico48
Potjanee Kaewvilai
Member Since: 11 December 2007 10:58
Last Login: 11 December 2007 11:00
Ico48
สุธน ไชยสุวรรณ
Member Since: 30 May 2009 13:40
Last Login: 20 June 2009 13:22