นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คอมพิวเตอร์

Ico48
อ.วิเชียร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 มกราคม 2551 14:49
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
โปรแกรมมั่ว
พนักงานเงินรายได้ของรัฐ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2551 14:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
KungKing
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มีนาคม 2551 10:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
kai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มีนาคม 2551 15:40
เข้าระบบเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2560 14:56
Ico48
Kurt.Online
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 มิถุนายน 2551 13:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Fourmi
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 กันยายน 2551 11:44
เข้าระบบเมื่อ: 02 ตุลาคม 2556 04:44
Ico48
Wolf
พนักงานเงินรายได้
คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 พฤศจิกายน 2551 18:57
เข้าระบบเมื่อ: 16 ธันวาคม 2554 15:14
Ico48
มาริสา พงษ์จีน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:14
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:15
Ico48
ปัญญาเท่าหางอึ่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มิถุนายน 2552 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 22 กันยายน 2552 13:33
Ico48
Art man
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 สิงหาคม 2552 16:22
เข้าระบบเมื่อ: 06 สิงหาคม 2552 22:01
Ico48
สงกรานต์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 10:52
เข้าระบบเมื่อ: 05 สิงหาคม 2563 15:42
Ico48
หมอคอมพ์ชนบท
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 ตุลาคม 2552 13:39
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2554 08:42
Ico48
เสกสรร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2552 12:35
เข้าระบบเมื่อ: 27 กันยายน 2556 10:45
Ico48
K0rN
นักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 มกราคม 2551 16:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ขั้นเทพ
โปรแกรมเมอร์,admin,network,it support
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 08:39
เข้าระบบเมื่อ: 26 มกราคม 2555 14:57
Ico48
หนุ่มหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 มกราคม 2555 13:02
เข้าระบบเมื่อ: 06 กรกฎาคม 2555 13:32
Ico48
นาย สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 เมษายน 2556 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 09:05
Ico48
Dean Moolsub
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2558 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 16 มีนาคม 2562 11:06
Ico48
จงกลนี รุ่งเรือง
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มิถุนายน 2559 13:04
เข้าระบบเมื่อ: 09 สิงหาคม 2562 11:40