นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คอมพิวเตอร์

Ico48
Bundit Pr
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 16:09
เข้าระบบเมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2554 09:24
Ico48
audy
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 14:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
เครื่องจักรสีแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ตุลาคม 2550 15:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 ตุลาคม 2550 09:40
เข้าระบบเมื่อ: 11 สิงหาคม 2560 11:16
Ico48
phatsuko
สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 พฤศจิกายน 2550 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
มดตะนอยตะแคงตีนเดิน
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 18:36
เข้าระบบเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2560 13:48
Ico48
Teddy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 16:47
เข้าระบบเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2564 11:51
Ico48
manop
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤศจิกายน 2550 10:41
เข้าระบบเมื่อ: 26 ธันวาคม 2555 08:24
Ico48
หญิงนุ้ย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
แพรพลอย
รับราชการ
หน่วยเทคโนโลยสารสนเทศ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:53
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2555 18:16
Ico48
Tuckbiz
-
มอ. วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 10:10
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2556 10:50
Ico48
หมูอ้วน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 13:39
Ico48
นาย เอกวุฒิ เกตุกำเนิด
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:28
เข้าระบบเมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2555 15:06
Ico48
chutharat
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2550 16:19
เข้าระบบเมื่อ: 28 มิถุนายน 2562 15:27
Ico48
8332
ข้าราชการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 05 มกราคม 2553 13:09
Ico48
-คนไม่มีแฟน-
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 20:00
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
sunkrub
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:04
เข้าระบบเมื่อ: 23 สิงหาคม 2558 12:34
Ico48
อมร ยุทธวงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
@applesk@
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 10:34
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 10:16
Ico48
โกปี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ธันวาคม 2550 08:22
เข้าระบบเมื่อ: 09 มกราคม 2555 15:20