นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: คอมพิวเตอร์

Ico48
อ.วิเชียร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 January 2008 14:49
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
โปรแกรมมั่ว
พนักงานเงินรายได้ของรัฐ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 19 Febuary 2008 14:43
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
KungKing
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 05 March 2008 10:16
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
kai
Member Since: 15 March 2008 15:40
Last Login: 27 November 2017 14:56
Ico48
Kurt.Online
Member Since: 13 June 2008 13:08
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
Fourmi
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Member Since: 13 September 2008 11:44
Last Login: 02 October 2013 04:44
Ico48
Wolf
พนักงานเงินรายได้
คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 04 November 2008 18:57
Last Login: 16 December 2011 15:14
Ico48
มาริสา พงษ์จีน
Member Since: 08 January 2009 10:14
Last Login: 08 January 2009 10:15
Ico48
ปัญญาเท่าหางอึ่ง
Member Since: 05 June 2009 13:41
Last Login: 22 September 2009 13:33
Ico48
Art man
Member Since: 06 August 2009 16:22
Last Login: 06 August 2009 22:01
Ico48
สงกรานต์
Member Since: 18 October 2007 10:52
Last Login: 05 August 2020 15:42
Ico48
หมอคอมพ์ชนบท
Member Since: 06 October 2009 13:39
Last Login: 08 August 2011 08:42
Ico48
เสกสรร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์
Member Since: 19 November 2009 12:35
Last Login: 27 September 2013 10:45
Ico48
K0rN
นักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.
Member Since: 16 January 2008 16:34
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ขั้นเทพ
โปรแกรมเมอร์,admin,network,it support
Member Since: 31 October 2011 08:39
Last Login: 26 January 2012 14:57
Ico48
หนุ่มหาดใหญ่
Member Since: 31 January 2012 13:02
Last Login: 06 July 2012 13:32
Ico48
นาย สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
Member Since: 05 April 2013 09:27
Last Login: 13 September 2013 09:05
Ico48
Dean Moolsub
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 20 June 2015 10:35
Last Login: 16 March 2019 11:06
Ico48
จงกลนี รุ่งเรือง
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Member Since: 02 June 2016 13:04
Last Login: 09 August 2019 11:40