นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: คอมพิวเตอร์

Ico48
Bundit Pr
Member Since: 10 October 2007 16:09
Last Login: 02 November 2011 09:24
Ico48
audy
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาตร์
Member Since: 12 October 2007 14:25
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
เครื่องจักรสีแดง
ลูกจ้างชั่วคราว
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 22 October 2007 15:32
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
Member Since: 29 October 2007 09:40
Last Login: 11 August 2017 11:16
Ico48
phatsuko
สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 02 November 2007 13:46
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
มดตะนอยตะแคงตีนเดิน
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
Member Since: 17 October 2007 18:36
Last Login: 16 November 2017 13:48
Ico48
Teddy
Member Since: 19 November 2007 16:47
Last Login: 15 Febuary 2021 11:51
Ico48
manop
รับราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 November 2007 10:41
Last Login: 26 December 2012 08:24
Ico48
หญิงนุ้ย
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
แพรพลอย
รับราชการ
หน่วยเทคโนโลยสารสนเทศ
Member Since: 29 November 2007 09:53
Last Login: 04 June 2012 18:16
Ico48
Tuckbiz
-
มอ. วิทยาเขตตรัง
Member Since: 29 November 2007 10:10
Last Login: 14 October 2013 10:50
Ico48
หมูอ้วน
Member Since: 29 November 2007 13:30
Last Login: 29 November 2007 13:39
Ico48
นาย เอกวุฒิ เกตุกำเนิด
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 November 2007 09:28
Last Login: 14 Febuary 2012 15:06
Ico48
chutharat
Member Since: 31 October 2007 16:19
Last Login: 28 June 2019 15:27
Ico48
8332
ข้าราชการ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 November 2007 09:30
Last Login: 05 January 2010 13:09
Ico48
-คนไม่มีแฟน-
Member Since: 11 December 2007 20:00
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
sunkrub
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Member Since: 17 December 2007 13:04
Last Login: 23 August 2015 12:34
Ico48
อมร ยุทธวงศ์
Member Since: 20 December 2007 14:13
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
@applesk@
Member Since: 09 November 2007 10:34
Last Login: 29 January 2013 10:16
Ico48
โกปี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 22 December 2007 08:22
Last Login: 09 January 2012 15:20