นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ความสุขที่แท้จริงคือความว่างเปล่า

Ico48
BANG BANG
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2552 11:07
เข้าระบบเมื่อ: 29 มิถุนายน 2555 20:44