นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ความรู้จากการทำงาน

Ico48
ต้นสารภี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2556 11:50