นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คนสร้างภาพ

Ico48
Maysa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 เมษายน 2554 14:13
เข้าระบบเมื่อ: 15 พฤษภาคม 2554 13:37