นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะเทคนิคการแพทย์

Ico48
ชุนัญพัฒน์ สิงห์โต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 13:58
เข้าระบบเมื่อ: 05 มิถุนายน 2556 07:56
Ico48
mojung-MTPSU
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน/งานวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 10:01
เข้าระบบเมื่อ: 22 มีนาคม 2559 15:26
Ico48
KaN
อิสระ
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มิถุนายน 2551 09:57
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2556 10:19
Ico48
Phumanirat999 ^_^"
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 11:55
เข้าระบบเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2560 17:00
Ico48
นุชชี่
พนักงานเงินรายได้
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2556 16:38
เข้าระบบเมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 14:36
Ico48
moki
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2556 14:23
เข้าระบบเมื่อ: 03 มิถุนายน 2556 16:23
Ico48
Mr.Natta
พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2556 14:23
เข้าระบบเมื่อ: 19 มิถุนายน 2556 17:50
Ico48
kan
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2556 16:04
เข้าระบบเมื่อ: 11 มิถุนายน 2556 16:26