นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Ico48
jammaree
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มิถุนายน 2551 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
gamigazae
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 พฤษภาคม 2552 14:35
เข้าระบบเมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2554 16:52
Ico48
ลูกแก้วแวววับ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:18
เข้าระบบเมื่อ: 25 มิถุนายน 2556 23:29
Ico48
Meena
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:21
เข้าระบบเมื่อ: 07 มีนาคม 2556 14:29
Ico48
Kyoza
Agro industry PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:22
เข้าระบบเมื่อ: 28 ตุลาคม 2556 13:45
Ico48
พิทยา อดุลยธรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 สิงหาคม 2553 10:12
เข้าระบบเมื่อ: 23 สิงหาคม 2553 10:12
Ico48
tae tae
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กันยายน 2554 10:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2556 14:32
Ico48
taroamp
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กันยายน 2552 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 18 เมษายน 2555 09:25
Ico48
Downsyndrome
IT
Faculty of Agro-Industry
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มกราคม 2556 09:39
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2557 13:38
Ico48
ศุภศิลป์
รับราชการ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2556 09:16
เข้าระบบเมื่อ: 15 มกราคม 2556 09:18
Ico48
บำเพ็ญ
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 มกราคม 2556 16:00
เข้าระบบเมื่อ: 11 เมษายน 2557 11:17
Ico48
รัตนา
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:07
Ico48
ใจทิพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 15:40
เข้าระบบเมื่อ: 09 มกราคม 2557 09:06
Ico48
kate
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 15:59
เข้าระบบเมื่อ: 10 มิถุนายน 2557 13:51
Ico48
ศิรดี ดอกไม้บาน สุวรรณชัย
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:02
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2556 13:12
Ico48
Manee Thip
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:12
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:12
Ico48
สิจ้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:31
เข้าระบบเมื่อ: 10 กรกฎาคม 2556 11:18
Ico48
waraporn
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มกราคม 2556 16:44
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:12
Ico48
on
รับราชการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:19
เข้าระบบเมื่อ: 07 มีนาคม 2556 17:04
Ico48
Packtech1
Government officer
Faculty of Agro-Industry
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2556 09:23
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 11:08