นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะศิลปศาสตร์

Ico48
AppleJung
งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 กันยายน 2554 17:18
Ico48
โนเน๊ะจัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Mod & Mo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 15:45
Ico48
OilJa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 14:41
Ico48
มุกจัง
ลูกจ้างชั่วคราว
คณะศิลปศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มีนาคม 2551 16:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ณัฏฐพล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 เมษายน 2551 08:09
เข้าระบบเมื่อ: 24 มิถุนายน 2554 10:40
Ico48
basic
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 พฤษภาคม 2551 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Songkran@PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กุมภาพันธ์ 2552 10:38
เข้าระบบเมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2552 18:29
Ico48
wanderer
สอนหนังสือในมหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 28 มิถุนายน 2554 13:13
Ico48
Champy
พนักงานเงินรายได้(น้อย)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 พฤศจิกายน 2552 15:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2560 20:35
Ico48
Yapat
รับราชการ
คณะศิลปศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 มิถุนายน 2555 13:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 16:01