นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: คณะศิลปศาสตร์

Ico48
Cutie Garn
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2007 13:34
Last Login: 03 August 2011 10:10
Ico48
หญิง
ภาควิชาสารัตถศึกษา
Member Since: 30 November 2007 09:30
Last Login: 06 June 2012 09:06
Ico48
โนรี
อาจารย์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
Member Since: 14 December 2007 13:27
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
pirunya
Member Since: 07 January 2008 14:11
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
Khem
Member Since: 27 March 2008 13:44
Last Login: 10 September 2012 16:45
Ico48
คุณป้า
Member Since: 27 March 2008 13:44
Last Login: 28 March 2008 13:41
Ico48
หมูแดง
Member Since: 27 March 2008 13:44
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
บุ๋มบิ๋ม
Member Since: 27 March 2008 13:44
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
หนมครก
Member Since: 27 March 2008 13:44
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
สุนันท์ ดวงสุวรรณ
Member Since: 27 March 2008 13:45
Last Login: 27 March 2008 13:46
Ico48
penprapa
Member Since: 27 March 2008 13:45
Last Login: 01 June 2012 16:00
Ico48
นุชนารถ สุขสวัสดิ์
Member Since: 27 March 2008 13:45
Last Login: 27 March 2008 13:47
Ico48
cell
Member Since: 27 March 2008 13:46
Last Login: 27 March 2008 13:46
Ico48
กล้วยไม้
Member Since: 27 March 2008 13:46
Last Login: 27 March 2008 13:47
Ico48
heartbeat
รับราชการ
Member Since: 27 March 2008 13:46
Last Login: 01 June 2012 15:45
Ico48
rung005
Member Since: 27 March 2008 13:47
Last Login: 27 March 2008 15:33
Ico48
chai
Member Since: 27 March 2008 13:56
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
p. ณ.สงขลา
Member Since: 27 March 2008 13:49
Last Login: 27 March 2008 13:49
Ico48
JAT
Member Since: 27 March 2008 13:51
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
bluethunder
Member Since: 27 March 2008 13:51
Last Login: 27 March 2008 13:52