นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะศิลปศาสตร์

Ico48
Cutie Garn
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2554 10:10
Ico48
หญิง
ภาควิชาสารัตถศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 06 มิถุนายน 2555 09:06
Ico48
โนรี
อาจารย์
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
pirunya
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
Khem
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 10 กันยายน 2555 16:45
Ico48
คุณป้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 28 มีนาคม 2551 13:41
Ico48
หมูแดง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
บุ๋มบิ๋ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
หนมครก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
สุนันท์ ดวงสุวรรณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 13:46
Ico48
penprapa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 16:00
Ico48
นุชนารถ สุขสวัสดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 13:47
Ico48
cell
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 13:46
Ico48
กล้วยไม้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 13:47
Ico48
heartbeat
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 15:45
Ico48
rung005
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:47
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 15:33
Ico48
chai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
p. ณ.สงขลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:49
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 13:49
Ico48
JAT
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
bluethunder
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 13:52