นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
THE MOON
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 พฤศจิกายน 2550 18:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
คนที่อยากจะไม่มีตัวตน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤศจิกายน 2550 13:42
เข้าระบบเมื่อ: 09 ตุลาคม 2557 21:13
Ico48
วรลักษณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:08
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:38
Ico48
กิติยาภรณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 06 กรกฎาคม 2554 09:31
Ico48
su
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 16:05
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2555 13:58
Ico48
sarapee sahaviriya
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:06
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:56
Ico48
เปนไท
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 มกราคม 2551 17:11
เข้าระบบเมื่อ: 20 กันยายน 2555 11:58
Ico48
สุธรรม สุขมณี
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 14:01
เข้าระบบเมื่อ: 28 มิถุนายน 2556 08:17
Ico48
JOY
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2551 08:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
yut
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 กุมภาพันธ์ 2551 11:11
เข้าระบบเมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2551 11:12
Ico48
poungnoi
รับราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร็ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 14:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
พัชชลี ทองเจริญ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 13:58
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
นก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มิถุนายน 2551 11:15
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
Klangduen Pochana
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 ตุลาคม 2550 14:34
เข้าระบบเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2560 18:27
Ico48
มณี
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 11 สิงหาคม 2551 15:17
Ico48
Aossie
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 กรกฎาคม 2551 15:24
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
อ้วน
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
sinee_normal
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 สิงหาคม 2551 08:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
ลดโลกร้อน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 กรกฎาคม 2551 07:58
เข้าระบบเมื่อ: 11 มิถุนายน 2555 08:45
Ico48
konnijiwaja
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 สิงหาคม 2551 13:42
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33