นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะนิติศาสตร์

Ico48
papo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 14:02
เข้าระบบเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2551 11:50
Ico48
หญิงนุ้ย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
แวววนา
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 09 สิงหาคม 2560 10:03
Ico48
abc
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2550 10:01
เข้าระบบเมื่อ: 23 สิงหาคม 2554 11:19
Ico48
|ฅนนิติ
รับราชการ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 สิงหาคม 2551 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
secretgolf
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มีนาคม 2553 10:18
เข้าระบบเมื่อ: 12 มีนาคม 2553 10:18