นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: คณะทรัพยากรธรรชาติ

Ico48
กมลทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤศจิกายน 2555 14:45
เข้าระบบเมื่อ: 22 มกราคม 2556 11:27