นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กิจการนักศึกษา

Ico48
อัมพร
รับราชการ
กองกิจการนักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
พร...ผีเสื้อแสนสวย
รับราชการ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 09:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
DA
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
รัชชพงษ์
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 09 มีนาคม 2555 00:29
Ico48
บรรจง เฉลิมวงค์
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2554 19:31
Ico48
ดอกไม้เล่าเรื่อง
พนักงานหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 04 กรกฎาคม 2555 01:07
Ico48
ต้ม ตุมปัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ทา ยุ
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:15
Ico48
ดอกไม้เหล็ก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:15
เข้าระบบเมื่อ: 24 สิงหาคม 2559 16:59
Ico48
แฉ็งแม็ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:42
เข้าระบบเมื่อ: 23 พฤษภาคม 2556 08:59
Ico48
jack
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2551 16:10
เข้าระบบเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2559 09:15
Ico48
ฉลวย นนทพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
นัฐพงษ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มีนาคม 2551 08:56
เข้าระบบเมื่อ: 07 มีนาคม 2551 08:57
Ico48
อิงกายส์
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มีนาคม 2551 10:49
เข้าระบบเมื่อ: 12 มีนาคม 2551 11:53
Ico48
มดเอ็กเรนเจอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะการแพทย์แผนไทย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
สินชัย เอื้องสุวรรณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 กรกฎาคม 2551 08:42
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
หวีหวี
ดูแลเด็กหอ
หอพักนักศึกษา ศรีตรัง1
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2553 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
JIBCy
นักกิจการนักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กุมภาพันธ์ 2551 15:53
เข้าระบบเมื่อ: 22 กรกฎาคม 2559 16:20
Ico48
อนุกิจ ชาติดำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 พฤศจิกายน 2553 17:19
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 16:00
Ico48
ณาฏฐีกา - จันทร์เลื่อน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มีนาคม 2554 17:27
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:55