นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กิจกรรม

Ico48
DANG
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:26
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
มิร่าซัง
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2555 17:48
Ico48
นพพร
รับราชการ
รังสีวิทยา รพ.มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มกราคม 2551 16:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:12
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:33