นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: การเรียนการสอน

Ico48
ละม้าย
รับราชการ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
Member Since: 26 October 2007 10:35
Last Login: 25 June 2014 10:29
Ico48
เย็นฉ่ำ
รับราชการ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
Member Since: 29 November 2007 09:54
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
ซ้อแปด
Member Since: 11 December 2007 12:53
Last Login: 18 December 2007 15:41
Ico48
wwibul
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 22 November 2007 14:56
Last Login: 01 December 2016 07:38
Ico48
moo-moo
Member Since: 12 December 2007 00:27
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
topjung
Member Since: 29 November 2007 09:53
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
มดเอ็กเรนเจอร์
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะการแพทย์แผนไทย
Member Since: 13 May 2008 09:37
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
Goodday
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 August 2009 07:57
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
Smarn
อาจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
Member Since: 09 July 2008 12:51
Last Login: 27 Febuary 2020 15:48
Ico48
L2K
Member Since: 28 November 2007 13:11
Last Login: 03 October 2015 07:33
Ico48
Piyarat Boonsawang
Member Since: 07 September 2011 00:08
Last Login: 07 September 2011 01:50
Ico48
ตามพรลิงค
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานสนับสนุนวิชาการ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Member Since: 20 January 2012 13:31
Last Login: 24 January 2012 09:07
Ico48
nannaphat
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 29 Febuary 2012 10:09
Last Login: 15 March 2012 15:35