นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การเมืองท้องถิ่น

Ico48
กฤษฎา พรรณราย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 เมษายน 2554 16:34
เข้าระบบเมื่อ: 29 เมษายน 2554 16:35