นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การเงิน

Ico48
จารุณี สิงขรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ตี้ซัง
ราชการ
สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
seefa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 12:37
เข้าระบบเมื่อ: 12 ธันวาคม 2550 12:37
Ico48
rimtang
เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 20 มกราคม 2555 10:39
Ico48
suwadee
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:00
Ico48
อโนชา พร้อมมูล
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:26
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤษภาคม 2555 15:27
Ico48
กัลยรัตน์
รับราชการ
งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
เทียนศิริ ทวีผลทรัพย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 เมษายน 2552 14:34
เข้าระบบเมื่อ: 02 มีนาคม 2556 21:24
Ico48
anny
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 09:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
หม่อนไหม
สถาบันฮาลาล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กันยายน 2554 09:45
เข้าระบบเมื่อ: 05 มีนาคม 2556 01:01