นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การเกษตร

Ico48
pichit
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Micron
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 12:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ปัญญาเท่าหางอึ่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มิถุนายน 2552 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 22 กันยายน 2552 13:33