นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การพยาบาลจิตเวช

Ico48
ปรายศิลป์
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2552 10:42
Ico48
Goodday
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 สิงหาคม 2552 07:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34