นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: การประกันคุณภาพ

Ico48
เอ็ม คณะการแพทย์แผนไทย
Member Since: 13 May 2008 09:39
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
พรพนา
Member Since: 26 October 2007 10:46
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
lucky
รับราชการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 11 Febuary 2008 13:10