นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: การจัดการ

Ico48
ล.ลิงไต่หลังแกะ
นักวิชาการ/นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Member Since: 02 November 2007 13:55
Last Login: 03 December 2015 20:54
Ico48
pjo talk
อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 14 December 2007 13:32
Last Login: 01 June 2011 18:31