นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: การจัดการศัตรูพืช

Ico48
สุระพงศ์ สายบุญ
รับราชการ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2556 22:15
Ico48
Narit FNR
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 พฤษภาคม 2554 14:18
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2556 10:33