นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กองแผนงาน

Ico48
แดง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ตุลาคม 2550 09:57
เข้าระบบเมื่อ: 11 กันยายน 2556 17:00
Ico48
Ikkyu
กองแผนงาน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 14:23
เข้าระบบเมื่อ: 26 มีนาคม 2564 20:42
Ico48
สุชาดา ทิพรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
mbunsong
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 13 เมษายน 2563 11:24
Ico48
chutharat
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2550 16:19
เข้าระบบเมื่อ: 28 มิถุนายน 2562 15:27
Ico48
ฮ.นกฮูกตาโต
รับราชการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ธันวาคม 2550 12:41
เข้าระบบเมื่อ: 15 กันยายน 2554 09:52
Ico48
mandala
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 18 พฤศจิกายน 2557 11:44
Ico48
plan
รับราชการ
กองแผนงาน ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2550 14:35
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2554 18:00
Ico48
พอลล่าฮู้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 ธันวาคม 2550 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2554 14:43
Ico48
PumPui
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มกราคม 2551 14:52
เข้าระบบเมื่อ: 19 ตุลาคม 2563 12:01
Ico48
ชุติเทพ เทพ มะเดื่อ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 กุมภาพันธ์ 2551 15:24
เข้าระบบเมื่อ: 06 มีนาคม 2551 11:26
Ico48
สัทธา มหาชน
กองแผนงาน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มีนาคม 2551 11:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
jin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 สิงหาคม 2551 14:24
เข้าระบบเมื่อ: 28 สิงหาคม 2551 17:28
Ico48
babe_happy
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 กันยายน 2555 12:53
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2555 12:56