นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: กองทะเบียนและประมวลผล

Ico48
supatcharee
รับราชการ
กองทะเบียนและประมวลผล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:18
เข้าระบบเมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 16:11
Ico48
ชัญญ่า
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองทะเบียนและประมวลผล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 ตุลาคม 2556 10:16