นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: กองกลาง

Ico48
ok-cr
Member Since: 10 October 2007 12:26
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
หมูน้อย
Member Since: 10 October 2007 15:30
Last Login: 11 July 2011 09:33
Ico48
rom
Member Since: 07 January 2008 14:07
Last Login: 05 July 2012 09:06
Ico48
mon-ta-ta
Member Since: 07 January 2008 14:14
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
aoon
Member Since: 07 January 2008 14:16
Last Login: 07 January 2008 14:47
Ico48
putwongwashira put wongwashira
Member Since: 07 January 2008 14:19
Last Login: 07 January 2008 14:48
Ico48
แม่มดน้อย
Member Since: 08 January 2008 14:41
Last Login: 27 August 2012 01:10
Ico48
ถุงแป้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองกลาง
Member Since: 15 October 2008 16:27
Last Login: 01 August 2014 08:12
Ico48
praphot
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 October 2007 15:55
Last Login: 12 Febuary 2013 08:06
Ico48
บันทึกของฉัน
Member Since: 19 Febuary 2009 10:22
Last Login: 12 September 2011 09:34
Ico48
noy
Member Since: 19 Febuary 2009 14:55
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
สุวิมล คงพล
Member Since: 19 Febuary 2009 15:11
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
AE
รับราชการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 Febuary 2009 10:51
Last Login: 20 September 2016 17:27
Ico48
ทวาทศ
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Member Since: 23 Febuary 2009 10:54
Last Login: 18 Febuary 2013 12:56
Ico48
Da Da Aui
Member Since: 23 Febuary 2009 11:02
Last Login: 12 September 2011 15:11
Ico48
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักข่าว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 Febuary 2009 11:05
Last Login: 29 March 2021 10:51
Ico48
naruemon.so
Member Since: 25 January 2010 16:09
Last Login: 07 October 2013 13:15
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:48
Last Login: 08 July 2011 17:12
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:54
Last Login: 08 July 2011 17:33
Ico48
อุมาภรณ์
พนักงานหน่วยงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 16 July 2013 11:25
Last Login: 16 July 2013 15:30