นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Online Users

Ico48
pom
Member Since: 09 October 2007 10:09
Last Login: 26 April 2017 08:40
Ico48
Dead sea
Member Since: 20 April 2010 14:57
Last Login: 24 April 2017 22:26
Ico48
ม้อย
พม
Member Since: 27 November 2016 10:23
Last Login: 21 April 2017 19:22
Ico48
คนธรรมดา
Member Since: 17 October 2007 11:28
Last Login: 05 April 2017 11:28
Ico48
sukit
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.
Member Since: 23 Febuary 2008 16:53
Last Login: 04 April 2017 17:21
Ico48
sutee padungkul
Member Since: 27 November 2007 09:06
Last Login: 27 March 2017 08:49
Ico48
นาฬิกา
พนักงานมหาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 25 December 2014 16:26
Last Login: 26 March 2017 10:09
Ico48
ณ. พุนพิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 27 April 2012 17:44
Last Login: 24 March 2017 23:24
Ico48
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
Member Since: 16 January 2017 12:57
Last Login: 21 March 2017 09:10
Ico48
อาเกา
รับราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 15 November 2007 12:41
Last Login: 12 March 2017 22:04
Ico48
Pisan
Instructor
s3930201@hotmail.com >>> http://share.psu.ac.th/blog/pisan-surat/toc?page=2
Member Since: 14 December 2007 13:24
Last Login: 06 March 2017 09:45
Ico48
จารี ทองสกูล
Member Since: 15 January 2008 10:46
Last Login: 27 Febuary 2017 08:49
Ico48
ผดา
Member Since: 15 November 2007 13:35
Last Login: 20 Febuary 2017 14:38
Ico48
พี่งาม
ข้าราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 09 November 2007 14:02
Last Login: 20 Febuary 2017 09:44
Ico48
คัลเลอร์ฟู
ลูกจ้างโครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
Member Since: 23 November 2016 09:59
Last Login: 17 Febuary 2017 09:39
Ico48
แม่บ้านมีหนวด
Member Since: 24 Febuary 2015 13:24
Last Login: 08 Febuary 2017 13:40
Ico48
NoIIKuNG
Member Since: 05 July 2011 08:52
Last Login: 07 Febuary 2017 14:32
Ico48
น้องไข่พะโล้
Member Since: 07 November 2007 09:17
Last Login: 01 Febuary 2017 18:13
Ico48
ยิ้ม
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 05 August 2015 16:29
Last Login: 01 Febuary 2017 17:00
Ico48
เยลลี่อัดเม็ด!!
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Member Since: 21 January 2015 10:31
Last Login: 01 Febuary 2017 14:11