นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกที่ออนไลน์ล่าสุด

Ico48
sugary
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2553 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 03 มีนาคม 2553 09:29
Ico48
Pong+
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2553 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 11 กันยายน 2555 06:44
Ico48
สรินดา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2553 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 03 มีนาคม 2553 15:14
Ico48
กล้วยไม้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2553 13:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
แวนด้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2553 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
บันทึกของดอกหญ้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2553 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
yim
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2553 13:38
เข้าระบบเมื่อ: 03 มีนาคม 2553 14:02
Ico48
นงลักษณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มีนาคม 2553 09:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
winner
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:15
เข้าระบบเมื่อ: 30 มีนาคม 2553 16:10
Ico48
nootdy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
หมีพู
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:16
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2553 13:36
Ico48
birdy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
deeja
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
จาจ้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
จิราพร คำมณี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:20
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2553 09:21
Ico48
ขนิษฐา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 มีนาคม 2553 09:21
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2553 09:22
Ico48
secretgolf
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มีนาคม 2553 10:18
เข้าระบบเมื่อ: 12 มีนาคม 2553 10:18
Ico48
rasa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มีนาคม 2553 14:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
พิทยา อดุลยธรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 สิงหาคม 2553 10:12
เข้าระบบเมื่อ: 23 สิงหาคม 2553 10:12
Ico48
narisa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 เมษายน 2553 11:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 เมษายน 2553 11:48