นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกที่ออนไลน์ล่าสุด

Ico48
Jusmine
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 13:05
Ico48
gadsara
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 29 กรกฎาคม 2553 15:55
Ico48
บุหงา สุวรรณศักดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 10:42
Ico48
CTEC.PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 10:27
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 11:40
Ico48
wasana wongchana
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 กุมภาพันธ์ 2553 14:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
saosao
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:03
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2553 10:59
Ico48
NuuNee
รับราชการ
ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:04
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2556 08:57
Ico48
xjeazz
คณะทันตแพทยศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
ใหม่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:06
เข้าระบบเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2553 11:07
Ico48
Wiseman
รับราชการ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 09:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
Pruittikorn Smithmaitrie
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 09:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2554 15:20
Ico48
อะเมี๋ยวโย่ว
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 กุมภาพันธ์ 2553 09:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
วันดอกไม้บาน...ม.อ.ตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 14:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
Siriprapha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 12:52
เข้าระบบเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2553 12:52
Ico48
อรนุช
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
มิตรชัย
อาจารย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 09:30
เข้าระบบเมื่อ: 28 มีนาคม 2555 22:05
Ico48
สมเกียรติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 10:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
ten
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 11:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
Poisepoise
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2553 16:18
เข้าระบบเมื่อ: 16 มิถุนายน 2554 14:31
Ico48
JOYO
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มีนาคม 2553 14:16
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35