นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกที่ออนไลน์ล่าสุด

Ico48
Art man
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 สิงหาคม 2552 16:22
เข้าระบบเมื่อ: 06 สิงหาคม 2552 22:01
Ico48
อาเต็ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 สิงหาคม 2552 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 16 กันยายน 2553 09:32
Ico48
Goodday
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 สิงหาคม 2552 07:57
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
kai_law
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 สิงหาคม 2552 13:19
เข้าระบบเมื่อ: 29 สิงหาคม 2552 13:19
Ico48
borbaimai
พนักงานเงินรายได้
อุตสาหกรรมเกษตร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กันยายน 2552 13:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
navamon.b
คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กันยายน 2552 15:49
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2554 15:39
Ico48
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กันยายน 2552 15:39
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
yuwadee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 ตุลาคม 2552 12:04
เข้าระบบเมื่อ: 07 ตุลาคม 2552 15:46
Ico48
siriwat wasiksiri
Veterinarian, Lecturer
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ธีระพล ศรีชนะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 11:26
เข้าระบบเมื่อ: 30 ตุลาคม 2552 15:26
Ico48
สมพิศ ศรีพงศ์พันธุ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 12:56
เข้าระบบเมื่อ: 29 มีนาคม 2555 08:50
Ico48
ดุสิต นาคะชาต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
สุรชาติ เพชรแก้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
นาย ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 15:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Chanjula
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
puongporn prabset
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
chay
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:15
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2556 15:07
Ico48
คิตตี้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 ตุลาคม 2552 14:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
พระจันทร์...outsider
รับราชการ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 พฤศจิกายน 2552 16:50
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
dearecon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 06 พฤศจิกายน 2552 10:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34