นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกที่ออนไลน์ล่าสุด

Ico48
chalakorn cha karupongsiri
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 กุมภาพันธ์ 2552 15:25
เข้าระบบเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2552 14:23
Ico48
skyhigh
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 18:56
เข้าระบบเมื่อ: 26 เมษายน 2555 09:53
Ico48
masaya wonghomthong
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 เมษายน 2552 16:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Wara
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 เมษายน 2552 12:56
เข้าระบบเมื่อ: 13 เมษายน 2552 12:57
Ico48
patcha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 เมษายน 2552 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 27 เมษายน 2552 14:15
Ico48
Doraemon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 08:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2552 08:38
Ico48
ลักษณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 08:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
OHO
ภาควิชาวิทยาการคอมฯ คณะวิทย์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 09:05
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ยุพิน กรัณยเดช
รับราชการ
ม. สงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 09:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ollม่นาJlดีeวดาeo
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 09:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
anny
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 09:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Mrs. Panada Chintawong
รัชราชการ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 03 พฤษภาคม 2555 14:56
Ico48
นายฐิติภัทร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 พฤษภาคม 2552 09:15
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ดร.นิคม สุวรรณวร (Nikom SUVONVORN)
พนังงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 มิถุนายน 2552 12:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ปัญญาเท่าหางอึ่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มิถุนายน 2552 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 22 กันยายน 2552 13:33
Ico48
ปลายด้ามขวาน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มิถุนายน 2552 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
อัญชลี สุวรรณโร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 มิถุนายน 2552 14:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
tharinee
คลินิกวิจัย คณะวิทยาการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มิถุนายน 2552 16:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
พจนีย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 กรกฎาคม 2552 13:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
patittaya - Tasara
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กรกฎาคม 2552 08:59
เข้าระบบเมื่อ: 02 กรกฎาคม 2552 09:01