นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกที่ออนไลน์ล่าสุด

Ico48
Picomole
พนักงานมหาวิทยาลัย
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 มกราคม 2552 09:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
นริสสา ซันนี่ สาเรส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2552 18:54
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
jiratha kaewpiboon
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:06
เข้าระบบเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2556 13:19
Ico48
สุนีย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:09
Ico48
วาสนา ทองจันทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:10
Ico48
สุวิภา จารุพานิช
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:10
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:10
Ico48
joy_ja
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
นิตยา ขาวขวงศ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:11
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:25
Ico48
suchada.r
รับราชการ
งานพัสดุ กองคลัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2552 09:33
Ico48
มาริสา พงษ์จีน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:14
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:15
Ico48
malinee siengdung
พนักงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:15
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
นส.สุจิวรรณ มานะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:18
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:34
Ico48
โอ๋
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:21
เข้าระบบเมื่อ: 11 มีนาคม 2553 09:43
Ico48
วนิดา ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
สาวสองพันปี
รับราชการ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มกราคม 2552 23:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
แก้มป่อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 มกราคม 2552 16:23
เข้าระบบเมื่อ: 29 มิถุนายน 2556 16:42
Ico48
Suchart Chantaramanee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2552 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2555 20:45
Ico48
noy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 14:55
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
warren007
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 15:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
สุวิมล คงพล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 15:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34