นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สมาชิกที่ออนไลน์ล่าสุด

Ico48
สุธน ไชยสุวรรณ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 20 มิถุนายน 2552 13:22
Ico48
ค้างคาวดำ
รับราชการ
ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:42
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ปรายศิลป์
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2552 10:42
Ico48
เก๋น้อย
พนักงานโครงการ
UsableLabs
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2552 14:29
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 08:46
Ico48
win
รับราชการ
งานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 14 ตุลาคม 2552 16:46
Ico48
เรือจ้างลำเก่า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:19
Ico48
jiap
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:49
เข้าระบบเมื่อ: 03 กรกฎาคม 2552 14:19
Ico48
เม็ดทราย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
คนสร้างสุข
ราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:52
เข้าระบบเมื่อ: 13 ธันวาคม 2552 12:35
Ico48
sauvarat sau auepemkiate
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:52
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:45
Ico48
กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
manop ta tarasin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:59
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2552 21:14
Ico48
ดุลชาติ มานะคงตรีชีพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 มิถุนายน 2552 10:02
เข้าระบบเมื่อ: 24 สิงหาคม 2552 13:39
Ico48
Aummomi
พนักงานของรัฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ธันวาคม 2551 15:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Boy
อาจารย์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ธันวาคม 2551 17:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
charlee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 ธันวาคม 2551 10:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
Dr. Thawatchai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ธันวาคม 2551 14:15
เข้าระบบเมื่อ: 26 ธันวาคม 2551 14:16
Ico48
หนุ่มหน้ามน
-
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 ธันวาคม 2551 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
เด็กหงส์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 ธันวาคม 2551 09:17
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ไผ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 ธันวาคม 2551 09:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34